Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

TBI Holdings B.V. en haar ondernemingen – en dus ook geWOONhout - respecteren de privacy van alle gebruikers van de door haar of hen gebruikte website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.gewoonhout.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies en andere tracking technologieën (hierna gezamenlijk te noemen: “cookies”) van onszelf en van Google Analytics. Wij hechten veel waarde aan uw online privacy en vinden het dan ook belangrijk dat u de regie houdt over uw eigen gegevens. Daarom zijn wij transparant over welke cookies wij inzetten en waarvoor we ze gebruiken.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding (de zogenaamde “cookiebanner”) met uitleg over cookies. Hierbij wordt ook, voor zover dat verplicht is, uw toestemming gevraagd voor het gebruik van optionele cookies. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming van de bezoeker vereist omdat de cookies gebruikt worden om informatie over de website zelf te verkrijgen en – behoudens een partiële IP-adres bij de inzet van Google Analytics - geen persoonsgegevens verwerken.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe u onze website gebruikt. Met deze cookies kunnen we ons websitebezoek meten en bezoekersstatistieken bijhouden. Dit helpt ons om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te verbeteren. Met analytische cookies worden de volgende gegevens verkregen:

 • De bezochte pagina’s, hoe lang het bezoek duurde en het tijdstip waarop deze zijn bezocht;
 • Het browsertype (Firefox, Chrome, Explorere, Safari etc.);
 • Het besturingssysteem (Microsoft, Apple, Android, etc.);
 • De ingevoerde zoekopdrachten;
 • De aanwezigheid van eventuele plugins (zoals bijv. Acrobat of Flash Player);
 • Gebruikte links om op onze website te komen (‘referrers’);
 • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites;
 • Gedownloade bestanden;
 • Overige gegevens, zoals schermresolutie en de snelheid van de website. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.

Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Nu deze cookies conform de privacy vriendelijke handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ingesteld, is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Zo hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, wordt het laatste octet (d.w.z. de laatste drie nummers) van het IP-adres gemaskeerd, is het delen van gegevens met Google uitgeschakeld en is het inzetten van gegevens ten behoeve van advertentiedoeleinden uitgesloten. Hoewel toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist is, bieden we wel de mogelijkheid om deze uit te schakelen c.q. te weigeren. Voor meer informatie kunt u terecht op het privacybeleid van Google.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden. LET OP: U wordt doorverwezen naar de website van TBI Holdings B.V.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat u kunt bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.

Meer informatieBlijf op de hoogte

Als woningcorporatie, projectontwikkelaar of belegger benieuwd naar de mogelijkheden van de duurzame & circulaire woningen van geWOONhout? Bel Bram Bevers op 06 50 22 67 63 of neem contact met ons op via het contactformulier: